Čílska pozemková reforma (Chilean land reform)

Čílska pozemková reforma (španielsky: Reforma agraria chilena) bol proces reštrukturalizácie pozemkového vlastníctva, ktorý prebiehal od roku 1962 do roku 1973 v rôznych fázach.

Po väčšinu 20. storočia bolo poľnohospodárstvo jedným z najzaostalejších sektorov čílskej ekonomiky.

Pozemkovú reformu pôvodne podporovali čílske pravé, stredné a ľavé politické strany plus katolícka cirkev a USA.

Po čílskom puči v roku 1973 vládnuca pravicová diktatúra iniciovala protireformu, ktorá vrátila jej časť a nasmerovala čílske poľnohospodárstvo na „neoliberálny“ model.

Pokračovať v čítaní „Čílska pozemková reforma (Chilean land reform)“

Éra stagnácie (Era of Stagnation)

Éra stagnácie (rusky: Период застоя, Period zastoya alebo Эпо́ха засто́я, Epoha zastoya), čo znamená obdobie stagnácie, je termín, ktorý vytvoril Michail Gorbačov, aby opísal negatívny spôsob, akým vnímal ekonomické, politické a sociálne

politika Sovietskeho zväzu, ktorá sa začala za vlády Leonida Brežneva (1964 – 1982) a pokračovala za vlády Jurija Andropova (1982 – 1984) a Konštantína Černenka (1984 – 1985).

V angličtine sa to dá nazvať Brežnevianova stagnácia.

Pokračovať v čítaní „Éra stagnácie (Era of Stagnation)“

Brazílsky zázrak (Brazilian Miracle)

Brazílsky zázrak (portugalsky: milagre econômico brasileiro) bolo obdobím výnimočného ekonomického rastu v Brazílii za vlády brazílskej vojenskej vlády.

Počas tejto doby sa priemerný ročný rast HDP blížil k 10%.

Najväčší hospodársky rast sa dosiahol počas funkčného obdobia prezidenta Emília Garrastazu Médiciho v rokoch 1969 – 1973.

Vnímanie takzvaného Zlatého veku brazílskeho rozvoja sa posilnilo v roku 1970, keď Brazília tretíkrát zvíťazila na majstrovstvách sveta FIFA, a oficiálne prijatie hesla „Brazília, ame-o ou deixe-o“ („Brazília,

milujte alebo nechajte to “) brazílskou vojenskou vládou.

Pokračovať v čítaní „Brazílsky zázrak (Brazilian Miracle)“

Menová / fiškálna debata (Monetary/fiscal debate)

Diskusia o menovej / fiškálnej politike, inak známa ako diskusia Ando – Modigliani / Friedman – Meiselman [citácia je potrebná] (alebo diskusia AM / FM [citácia je potrebná] z iniciálok hlavných podnecovateľov, a z tohto dôvodu sa niekedy vtipne nazývala „rozhlasová diskusia o staniciach „[poznámka 1])“, bola výmena názorov na komparatívnu účinnosť monetárnych politík a fiškálnych politík, ktorá vyplynula z diela spoluautora Miltona Friedmana a Davida I. Meiselmana a prvýkrát publikovaného v roku 1963, ako súčasť štúdií predložené Komisii pre peniaze a úvery.
V roku 2000 prieskum 298 členov Americkej ekonomickej asociácie (AEA) zistil, že zatiaľ čo 84 percent vo všeobecnosti súhlasilo s tvrdením „Fiškálna politika má výrazný stimulačný vplyv na menej ako plne zamestnanú ekonomiku“, 71 percent tiež všeobecne súhlasilo s vyhlásením vyhlásenie „Riadenie hospodárskeho cyklu by malo byť ponechané na Federálny rezervný systém; malo by sa zabrániť aktivistickej fiškálnej politike.“ V roku 2011 následný prieskum medzi 568 členmi AEA zistil, že predchádzajúci konsenzus o druhom návrhu sa rozpustil a bol dovtedy zhruba rovnomerne spochybňovaný.

Pokračovať v čítaní „Menová / fiškálna debata (Monetary/fiscal debate)“

Recesia 1973–1975 (1973–1975 recession)

Recesia v rokoch 1973 – 1975 alebo recesia v 70. rokoch boli obdobím ekonomickej stagnácie vo veľkej časti západného sveta počas 70. rokov, čo ukončilo celkovú hospodársku expanziu po druhej svetovej vojne.

Odlišoval sa od mnohých predchádzajúcich recesií stagnáciou, keď súčasne existovala vysoká nezamestnanosť a vysoká inflácia.

Pokračovať v čítaní „Recesia 1973–1975 (1973–1975 recession)“