Teória vyšších vrstiev (Upper echelons theory)

Teória vyšších vrstiev je teória riadenia publikovaná Donaldom C. Hambrickom a P. Masonom v roku 1984. Uvádza sa v nej, že organizačné výsledky sú čiastočne predpovedané charakteristikami manažérskeho pozadia vrcholového manažérskeho tímu.

História

Donald C. Hambrick, profesor strategického riadenia a P. Mason prvýkrát publikovali článok o perspektíve horných vrstiev v roku 1984. Tento článok je citovaný viac ako 10 000-krát a za posledné desaťročia bolo publikovaných niekoľko ďalších článkov z tejto oblasti výskumu.

Predpoklad

Teória sa snaží vysvetliť koreláciu medzi organizačným výsledkom a charakteristikami manažérskeho pozadia

Aplikačné polia

Táto teória sa používa v riadení ľudských zdrojov ako rámec, ktorý pomáha pri prijímaní nových vedúcich pracovníkov.

Okrem toho je možné túto teóriu použiť na analýzu ďalších konkurentov na trhu alebo spoločností kótovaných na burze a na predvídanie budúcich strategických rozhodnutí výkonných riaditeľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *